Καθηγητής Αναστάσιος Ι. Στάμου

.
.
.

english pages english pages

 

Διδασκαλία

  • Ε.Μ.Π. Επιστημονικός συνεργάτης (1982-1988), λέκτορας (1989-1993), επικ. καθηγητής (1994-2002), αναπλ. καθηγητής (2003- σήμερα).
  • Διδασκαλία τμήματος ή του συνόλου 9 προπτυχιακών μαθημάτων: 1) Θεωρητική υδραυλική, 2) Εφαρμοσμένη υδραυλική, 3) Μη μόνιμες ροές, 4) Πειραματική υδραυλική, 5) Ροή με ελεύθερη επιφάνεια-Ανοικτοί αγωγοί, 6) Υπολογιστική υδραυλική, 7) Περιβαλλοντική τεχνολογία και 9) Περιβαλλοντική ρευστομηχανική και 4 μεταπτυχιακών μαθημάτων: 1) Υπολογιστικές μέθοδοι στην υδρομηχανική, 2) Περιβαλλοντική ρευστομηχανική, 3) Μαθηματική προσομοίωση διακίνησης ρύπων και ποιότητας υδάτων και 4) Παράκτιες διεργασίες και διαχείριση ακτών.
  • Γεωγραφική Υπηρεσία στρατού(2007-2008). Διδασκαλία του μαθήματος ''Μηχανική Ρευστών''.
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1999-2006). Διδασκαλία (ΠΔ 407/1980) του μαθήματος ''Μαθηματικά μοντέλα περιβάλλοντος''.
  • Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Διδασκαλία σε 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα προσομοίωσης προβλημάτων περιβαλλοντικής υδραυλικής και συναφών έργων.
  • Μεταπτυχιακά σεμινάρια στην Ελλάδα (ΕΕΤΑΑ, ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ κ.α.). Διδασκαλία σε 30 σεμινάρια.

 

Περισσότερες πληροφορίες


 

.
.