Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Νέα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Απόφαση Επιλογής Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» για την επιλογή επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

Συνεντεύξεις Υποψηφίων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 της Γ’ ειδίκευσης του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Παρασκευή 23/07/2021)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της Γ’ ειδίκευσης Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 11:30. Επισημαίνεται…

Συνεντεύξεις Υποψηφίων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 της Α’ ειδίκευσης του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Τετάρτη 21/07/2021)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της Α’ ειδίκευσης Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Τετάρτη 21/07/2021 σύμφωνα…

Συνεντεύξεις Υποψηφίων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 της Β’ ειδίκευσης του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Πέμπτη 22/07/2021)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της Β’ ειδίκευσης Ποιότητα Υδάτων & Περιβαλλοντική Τεχνολογία του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Πέμπτη 22/07/2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα…

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουλίου  και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (email: postgrad@hydro.ntua.gr) την αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία. Δείτε την…

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Iουνίου 2021 του ΔΠΜΣ «ΕΤΥΠ»

  final_program_thesis_epitropes_Iouniou_2021_site

0
Απόφοιτοι
0
Μαθήματα
0
Διδακτικό Προσωπικό
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι