Καθηγητής Αναστάσιος Ι. Στάμου

.
.
.

english pages english pages

 

Περιοχές έρευνας

Δόμηση και εφαρμογή 1-D, 2-D και 3-D μαθηματικών μοντέλων, περιλαμβανομένων μοντέλων Computational Fluid Dynamics (CFD), για τα ακόλουθα:

  • Τρισδιάστατη ροή σε σύνθετα τεχνικά υδραυλικά έργα, όπως συναρμογές, υπερχειλιστές κ.α.
  • Υδροδυναμική συμπεριφορά και απόδοση μονάδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων (δεξαμενών καθίζησης, δεξαμενών απολύμανσης, βιολογικών αντιδραστήρων κ.α.).
  • Υδροδυναμική κυκλοφορία και ποιότητα-ρύπανση (αποξυγόνωση, ευτροφισμός) επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, παράκτιων περιοχών, υγροτόπων, περιοχών ιχθυοτροφείων κ.α.).
  • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ροής και ποιότητας νερών. Αλληλεπίδραση επιφανειακών-υπόγειων νερών, παράκτιων-εσωτερικών νερών κ.α.
  • Θερμική ρύπανση νερών σε παράκτιες περιοχές. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης αγωγών διάθεσης και απόληψης νερών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
  • Ανανέωση νερών σε ημίκλειστες παράκτιες περιοχές. Χρόνος ανανέωσης. Αγωγοί ανανέωσης. Μεταφορά οξυγόνου.
  • Διόδευση πλημμυρικού κύματος σε περίπτωση θραύσης φράγματος.
  • Θερμικές συνθήκες και συνθήκες άνεσης (πεδία ροής, ποιότητας αέρα και θερμοκρασίας αέρα) σε εσωτερικούς χώρους (στάδια, αμφιθέατρα, γραφεία κ.α.).
  • Βελτιστοποίηση δικτύων παρακολούθησης.

Ερευνητική εμπειρία

Συμμετοχή σε 41 ερευνητικά έργα (στα 22 ως επιστημονικός υπεύθυνος). Επίβλεψη 57 διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) στο ΕΜΠ, στο Παν. Θεσσαλίας και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής σε 7 διδακτορικές διατριβές (στις 5 ως επιβλέπων) και μέλος εξεταστικής επιτροπής σε 6 διδακτορικές διατριβές.

 

Ενδεικτικά ερευνητικά έργα

2007-2008

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

2005-2007

Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Κοινό ερευνητικό έργο με την Ιταλία - National Research Council ( CNR ), Instituto dell'Ambiente Marino Costiero ( IAMC). Sezione di Messina .

2006-2007

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

2003-2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Γ.Γ.Ο.Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑ 2004 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.

1999-2002

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.

 

Περισσότερες πληροφορίες


 

.
.