Καθηγητής Αναστάσιος Ι. Στάμου

.
.
.

english pages english pages

 

Δημοσιεύσεις

Συγγραφή του συνόλου ή τμήματος 300 δημοσιευμάτων.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Stamou A. I. (200 8 ) "Improving the Hydraulic Efficiency of Water Process Tanks using CFD Models", Chemical Engineering and Processing, DOI:10.1016/ j.cep.2007.02.033 (In Press).

Stamou A. I. , Hadjibiros K., Andreadakis A. and Katsiri A. (2007) "Establishing Minimum Water Level for Plastiras Reservoir (Greece) Combining Water Quality Modelling with Landscape Aesthetics", Environmental Modeling and Assessment , 12(3) 157-170 .

Stamou A. I. , Memos C. D. and Kapetanaki M. E. (2007) "Modelling Water Renewal in a Coastal Embayment", Proceedings of ICE-Maritime Engineering , 160( ΜΑ 3) 93-104.

Stamou A. I. , Katsiris I. and Schaelin A. (2007) "Evaluation of Thermal Comfort in Indoor Stadiums of the Athens 2004 Olympic Games with CFD Models . Case of Nikea Indoor Stadium", ASCE- Journal of Architectural Engineering , 13(3) 130-135.

Lyn D. A, Stamou A . and Rodi W. (1992) "Density Currents and Shear Induced Flocculation in Sedimentation Tanks", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 118(6), 849-867.

 

Περισσότερες πληροφορίες


 

.
.