Καθηγητής Αναστάσιος Ι. Στάμου

.
.
.

english pages english pages

 

Τεχνολογική εμπειρία

Ειδικός επιστήμονας και τεχνικός σύμβουλος σε δημόσιους και δημοτικούς φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΥΑ), γραφεία μελετών (μέλη ΣΕΓΜ), ΤΕΕ κ.ά. Συμμετοχή σε 104 μελέτες έργων :

  • δόμησης και εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων (α) τρισδιάστατης ροής σε τεχνικά έργα, (β) υδροδυναμικής συμπεριφοράς και απόδοσης δεξαμενών και μονάδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, (γ) υδροδυναμικής κυκλοφορίας και ποιότητας- ρύπανσης επιφανειακών νερών, (δ) διόδευσης κυμάτων εξαιτίας θραύσης φράγματος,
  • διαχείρισης υδατικών πόρων, άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α.
  • περιβαλλοντικής υδραυλικής και συναφών έργων, κυρίως εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
  • ομάδων εργασίας (9).

 

Ενδεικτικές μελέτες έργων

 

2007

Κ/Ξ ΑΔΚ και ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ. Εργ.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διερεύνηση της υδραυλικής συμπεριφοράς τεχνικού έργου υπερχείλισης στο Χείμαρρο Ξηριά με μαθηματικό ομοίωμα. Κατάστρωση και εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου .

2006

UNEP/MAP/MED POL/WHO, Effects of Sewage Treatment Plants on the pollution status of the Mediterranean Sea .

2003

Υδροσύστημα Σύμβ . Μηχανικοί-Γραφείο Δοξιάδη, Εργ.: Υπ. Γεωργίας. Μελέτη κίνησης πλημμυρικού κύματος φράγματος Κόρης-Γεφύρι της νήσου Χίου. Κατάστρωση και εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου.

2003

Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες, ΕΠΕΜ ΑΕ κα. Εργ.: ΥΠ.ΑΝ., Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολ. Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος της περιβαλλοντικής Ομάδας. Δόμηση και εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου ποιότητας του ποταμού Πηνειού.

2002

ΑΙΑΣ Ερευνών ΕΠΕ. Εργ.: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ και PASSAVANT - MASCHINENTECHNIK - GIOVANNI PUTIGNIANO & FIGLI SRL . Μαθηματική προσομοίωση της ροής στις δεξαμενές τελικής καθίζησης Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Ψυτάλλειας.

 

Περισσότερες πληροφορίες


 

.
.